در گرامیداشت سالروز جهانی استاندارد، شرکت سلامت فرد ( بیسکویت سلامت ) از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان به عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
این توفیق شایسته را به کلیه مدیران و کارکنان پرتلاش شرکت سلامت فرد تبریک عرض می نماییم.