شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پاریز پخش سیراف  محمد وطن دوست- محمد حسین پوردرویش خیابان مطهری-کوچه عرفان 23-ساختمان تبلیغات نارنجی-طبقه 3-واحد4 077-33550945 استان بوشهر