شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
ماهان گستر کمال مجیدی سنندج- شهرک صنعتی شماره 1- خیابان تعاون- نبش قالیبافی رستم پور 087-33384031 استان کردستان
شهد آوران نباتی سنندج-بلوار جانبازان-نبش کوچه مسجد النبی 087-33281736 استان کردستان