شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش کشیری عقیل و رحمت کشیری گرگان- بلوار  جرجان- جرجان بیستم – پایانه های صادراتی رحمتی 017-32121782 استان گلستان