شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
         
آریا پخش مهرداد پارسینا آقای حامد آیت الهی کرج، انتهای بلوار بهارستان، روبه روی مدرسه حدید(زنگنه)، پلاک 64 02634479153 استان البرز