شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
پخش مختاری علی اصغر مختاری ساری- بلوار آزادی- خیابان شهید نوری- کوچه نوری3-جنب سوپر شمخانی 011-33351411 استان مازندران
سارین مهر پارسیا مرتضی قناد ساری- کیلومتر 12 جاده فرح آباد- روبروی پست بانک آکند 011-33685941 استان مازندران
پخش آبان خرم کیانوش رجب نژاد شیخانی رامسر-بین کتالم و سادات شهر- جنب تعویض روغنی خزر
 
051-55246101  غرب استان مازندران
 برادران کیانی محمدرضا کیانی  آمل- جاده محمودآباد- پایین تر از کمربندی- جنب پل شهدای جنگل 011-44287545-6  آمل