شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
برگ زیتون کمال عباس زاده ارومیه- خیابان خیام جنوبی کوچه 16 پلاک 1/274 044-32227022 استان آذربایجان غربی
مام عبداله اسماعیل مام عبداله پیرانشهر- خیابان بهشتی- نبش چهارراه سعدی شرقی 044-44237621 جنوب استان آذربایجان غربی