شرکت مدیریت آدرس تلفن محدوده نمایندگی
نوین سلامت احمد صفاری تهران- 17شهریور شمالی – خیابان شهید خشکبارچی- پلاک 50- واحد5 021-33251904 استان تهران
پاک طریق( عظیمی) زهرا پاک طریق تهران – خیابان دماوند- روبروی بیمارستان بوعلی- خ شهید بخشی فرد- پلاک 340 021-22034708 استان تهران